อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

  • คลิปล็อคราง (บาง/หนา)
  • สปริงปรับระดับ
  • ตะขอหิ้วราง (เล็ก/ใหญ่)
  • แฮงเกอร์ (เล็ก)
  • ฉาก 2รู
  • ลวดสังกะสี (ยาว 3ม.)
  • พุกเหล็ก (3/16, 1/4)
  • กิ๊ปผนัง (63/75)
  • ตัวต่อ T-BAR