ประวัติความเป็นมา

บริษัทเริ่มต้นจากร้านรับผลิตสปริงเล็กๆ ในนามรุ่งเรืองการสปริง จากนั้นในปี พ.ศ. 2535 ได้จดทะเบียนในนาม บริษัท รุ่งเรืองซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท รุ่งเรืองอุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงประเภท ธุรกิจมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงโลโก้และอักษรย่อภาษาอังกฤษไว้เหมือนเดิมคือตัวอักษร RSI รวมกันเป็นสัญลักษณ์รูปบ้านสีเขียว

ในปี พ.ศ.2551 บริษัทฯ ได้ทำการย้ายโรงงานและสำนักงานจากถนนลาดพร้าว มาอยู่ที่ ถ.บรมราชชนนี กม.21.7 อ.สามพราน จ.นครปฐม ทั้งนี้เพื่อหลีกหนีปัญหาการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่นำรถบรรทุกเข้ามารับสินค้า นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ลงทุนเพิ่มในส่วนของเครื่องจักรและการขยายพื้นที่เก็บสินค้าเพื่อให้มีสินค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์ในการรับสินค้า การขายสินค้า และการตรวจนับสต็อคสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในอดีตสินค้าไม่ค่อยได้รับความนิยมเมื่อเทียบกับการก่อสร้างแบบเก่าที่นิยมใช้วัสดุไม้เป็นหลัก แต่เมื่อช่างติดตั้งและผู้รับเหมาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ต่างทราบถึงข้อดีของสินค้า ซึ่งนอกจากจะติดตั้งง่ายแล้ว สินค้ายังมีความทนทาน ไม่ติดไฟ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ปัจจุบันจาก ประสบการณ์กว่า 20 ปี บริษัทฯ มุ่งผลิตสินค้าโครงคร่าวฝ้าเพดาน, ผนังกั้นห้อง และ แปหลังคา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยทางบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายของเรา มาโดยตลอด และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นและการพัฒนาอย่างไม่ หยุดยั้งของ “ บริษัท รุ่งเรืองอุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด ”