CLIENTS

ลูกค้าของเรา

SHARP บางนา กม.38 จ.ฉะเชิงเทรา ELETTO PH-2 โรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา TAISEI นิคมเหมราช จ.ระยอง FORD CANTEEN 2248-06 จ.ระยอง POOLPHAT SUMTOMO RUBBER อมตะซิตี้ จ.ระยอง HSTH 2268-00 นิคม GATEWAY SUMITOMO 2041-41 อมตะซิตี้ จ.ระยอง AISHIN 2222-27 นิคม 304 กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี OGUSU 1386-121 นิคมปิ่นทอง 2 จ.ชลบุรี NIPPON LIGHT 2241-06 บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา FORD TCF จ.ระยอง NIPPON EXPRESS 2154-72 ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร KJK 2275-00 นิคมปิ่นทอง2 จ.ชลบุรี WD 2055-36 นิคมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา KOBUNCHI นิคมบางพลี จ.สมุทรปราการ THAI STANLEY จ.ปทุมธานี FUJILOY นิคมอมตะนคร ซ.6 จ.ชลบุรี KOITO 2283-00 นิคม 304 กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี NBM จ.ลพบุรี TOHOKU PTONEER โรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา HITACHI โรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา SODICK นวนคร จ.ปทุมธานี TOSTEM นวนคร จ.ปทุมธานี YOSHINO YMP. จ.ระยอง