โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ผนังกั้นห้องฉาบเรียบ

  • ตัวซี ขนาด 63 มม.
  • ตัวซี ขนาด 75 มม.
  • ตัวยู ขนาด 63 มม.
  • ตัวยู ขนาด 75 มม.