โครงคร่าวฝ้าเพดานแบบแขวนทีบาร์ชนิดเหล็กชุบสังกะสีและเคลือบสี

  • โครงคร่าวหลัก (ทีเมน)
  • โครงคร่าวซอย (ทีซอย)
  • ฉากเคลือบสี