โครงคร่าวฝ้าเพดานแบบแขวนทีบาร์ชนิดเหล็กชุบสังกะสีและเคลือบสี

โครงคร่าวซอย (ทีซอย) ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีประกบกับเหล็กเคลือบสีที่ได้มาตรฐานสากล สินค้ามีความสวยงาม ที่ปลายสินค้ามีเขี้ยวสำหรับติดตั้งเข้ากับโครงคร่าวหลัก (ทีเมน) โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่ม จึงทำให้ติดตั้งง่ายและสวยงาม

รูปแสดงขนาดหน้าตัดโครง

• ประหยัดค่าใช้จ่าย : โครงคร่าวทุกชิ้นส่วน สามารถประกอบเข้ากันได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆช่วย จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
• ติดตั้งง่าย : โครงคร่าวหลักมีปลายแบบต่อได้ และโครงคร่าวซอยมีปลายแบบเสียบ ทำให้ติดตั้งง่าย งานสวยได้ฉาก แข็งแกร่งและรวดเร็ว
• ทนทาน : โครงคร่าวทุกชิ้นส่วนชุบสังกะสี และเคลือบสี ทำให้ทนทานต่อการผุกร่อนได้ทุกสภาพแวดล้อม