อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

  • สกรู (18มม., 25มม.)
  • ตะปูขาว